Có 1 kết quả:

lǜ cǎo rú yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

green grass like cushion (idiom); green meadow so inviting to sleep on