Có 1 kết quả:

lǜ dòu ㄉㄡˋ

1/1

lǜ dòu ㄉㄡˋ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mung bean