Có 1 kết quả:

lǜ dòu

1/1

lǜ dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mung bean