Có 1 kết quả:

lǜ yīn

1/1

lǜ yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tree shade
(2) shady