Có 1 kết quả:

zhuì hé ㄓㄨㄟˋ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to compose
(2) to put together