Có 1 kết quả:

lǎn chē

1/1

lǎn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cable car