Có 1 kết quả:

duàn bù

1/1

duàn bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

satin