Có 1 kết quả:

duàn wén zhī

1/1

duàn wén zhī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

satin weave