Có 1 kết quả:

biān chéng

1/1

biān chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to organize
(2) to put together
(3) to edit