Có 1 kết quả:

biān mù

1/1

biān mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a catalogue
(2) catalogue
(3) list