Có 1 kết quả:

Jìn yún xiàn

1/1

Jìn yún xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jinyun county in Lishui 麗水|丽水[Li2 shui3], Zhejiang