Có 1 kết quả:

fèng hé dài

1/1

fèng hé dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

suture zone (geology)