Có 1 kết quả:

féng rèn

1/1

féng rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sew
(2) to stitch