Có 1 kết quả:

gǎo mǎ nǎo

1/1

gǎo mǎ nǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) onyx
(2) white agate