Có 1 kết quả:

jiǎo shuì

1/1

jiǎo shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay tax