Có 1 kết quả:

quē fá zhèng ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ ㄓㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clinical deficiency