Có 1 kết quả:

quē dé guǐ ㄑㄩㄝ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) public nuisance
(2) a wicked, mean spirited individual