Có 1 kết quả:

quē xīn shǎo fèi

1/1

quē xīn shǎo fèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) brainless
(2) stupid