Có 1 kết quả:

quē yī shǎo shí

1/1

quē yī shǎo shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short of food and clothing
(2) destitute