Có 1 kết quả:

quē qián

1/1

quē qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shortage of money