Có 1 kết quả:

qìng kuì

1/1

qìng kuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) used-up
(2) exhausted