Có 1 kết quả:

qìng jìn

1/1

qìng jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to use up entirely