Có 1 kết quả:

wǎng
Âm Pinyin: wǎng
Tổng nét: 6
Bộ: wǎng 网 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フノ丶ノ丶
Thương Hiệt: BKK (月大大)
Unicode: U+7F51
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: võng
Âm Nôm: võng
Âm Nhật (onyomi): モウ (mō), ボウ (bō)
Âm Nhật (kunyomi): あみ (ami)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: mong5

Tự hình 6

Dị thể 24

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

wǎng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cái lưới
2. vu khống, lừa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngày xưa dùng như chữ “võng” 網.
2. § Giản thể của chữ 網.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngày xưa dùng như chữ võng 網.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lưới, chài: 魚網 Lưới bắt cá. (Ngr) Bủa vây để bắt: 天羅地網 Lưới trời khó thoát, thiên la địa võng;
② Mạng: 蜘蛛網 Mạng nhện; 電網 Mạng điện;
③ Hệ thống, mạng lưới, bộ máy: 通訊網 Hệ thống thông tin;
④ Đánh bắt bằng lưới: 網着了一條魚 Đánh được một con cá.

Từ điển Trần Văn Chánh

Chữ 網 thời xưa (nay là dạng giản thể của 網).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lưới đánh cá. Như chữ Võng 網 — Tên một bộ chữ Hán, tức bộ Võng. Cũng viết là 罒.

Từ điển Trung-Anh

(1) net
(2) network

Từ ghép 265

ān quán wǎng 安全网cā wǎng qiú 擦网球cāo miàn nèi zhì wǎng 糙面内质网cǎo gēn wǎng mín 草根网民cháng tú wǎng lù 长途网路chāo gāo sù yǐ tài wǎng lù 超高速乙太网路chāo wǎng 抄网chéng yù wǎng 城域网dǎ wǎng 打网diàn huà wǎng 电话网diàn huà wǎng lù 电话网路diàn nǎo wǎng 电脑网diàn nǎo wǎng lù 电脑网路diàn nǎo wǎng luò 电脑网络diàn wǎng 电网diàn xìn wǎng lù 电信网路diàn zǐ wǎng luò 电子网络dòng tài wǎng yè 动态网页fǎ wǎng 法网fǎ wǎng huī huī , shū ér bù lòu 法网灰灰,疏而不漏fǎ wǎng nán táo 法网难逃fà wǎng 发网fáng yóu jiàn wǎng 防油溅网fēn bù shì wǎng luò 分布式网络fēn xiāo wǎng luò 分销网络fēng wǎng 封网gāo sù wǎng luò 高速网络gé wǎng 格网gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù 公共交换电话网路gōng lù wǎng 公路网gōng wǎng 公网gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng 公用交换电话网gōng zhòng diàn xìn wǎng lù 公众电信网路gǔ gàn wǎng lù 骨干网路gù wǎng diàn xìn 固网电信guāng miàn nèi zhì wǎng 光面内质网guǎng bō wǎng 广播网guǎng bō wǎng lù 广播网路guǎng yù wǎng 广域网guǎng yù wǎng lù 广域网路guó jì hù lián wǎng luò 国际互联网络guó jì wǎng luò 国际网络Guó jiā Diàn wǎng Gōng sī 国家电网公司Guó jiā Hù lián wǎng Xìn xī Bàn gōng shì 国家互联网信息办公室Hù lián wǎng 互联网hù lián wǎng luò 互联网络hù lián wǎng zhàn 互联网站jī wǎng 基网jiā zhí xíng wǎng lù 加值型网路jiǎn dān wǎng luò guǎn lǐ xié yì 简单网络管理协议jiàn dié wǎng 间谍网jiāng shī wǎng luò 僵尸网络jiāo huàn wǎng lù 交换网路jiāo huàn yǐ tài wǎng luò 交换以太网络jīng chǔ wǎng 荆楚网jīng chǔ wǎng shì 荆楚网视jú bù lián jié wǎng luò 局部连结网络jú yù wǎng 局域网jù xì bāo bìng dú shì wǎng mó yán 巨细胞病毒视网膜炎kāi fàng shì wǎng luò 开放式网络kuài sù yǐ tài wǎng luò 快速以太网络lán wǎng 拦网lián wǎng 联网lín yuān xiàn yú , bù rú tuì ér jié wǎng 临渊羡鱼,不如退而结网lìng pái huán wǎng 令牌环网liú wǎng 流网lòu wǎng yóu yú 漏网游鱼lòu wǎng zhī yú 漏网之鱼lǜ wǎng 滤网luó wǎng 罗网luò rù fǎ wǎng 落入法网luò wǎng 落网mén hù wǎng zhàn 门户网站nán táo fǎ wǎng 难逃法网nèi bù wǎng 内部网nèi lián wǎng 内联网nèi zhì wǎng 内质网pái wū dì xià zhǔ guǎn wǎng 排污地下主管网qǐ yè jiān wǎng lù 企业间网路qǐ yè nèi wǎng lù 企业内网路qíng wǎng 情网qiū tú mì wǎng 秋荼密网qiú wǎng 球网qū yù wǎng lù 区域网路qū yù wǎng lù jì shù 区域网路技术qū yù wǎng luò 区域网络quán qiú zī xùn wǎng 全球资讯网Rén mín wǎng 人民网rù kǒu wǎng 入口网sā wǎng 撒网sā wǎng bǔ fēng 撒网捕风sān tiān dǎ yú , liǎng tiān shài wǎng 三天打鱼,两天晒网shài hēi wǎng 晒黑网shàng wǎng 上网shàng wǎng běn 上网本shēn hǎi wéi wǎng 深海围网shén jīng wǎng 神经网shén jīng wǎng lù 神经网路shén jīng wǎng luò 神经网络shén jīng yuán wǎng 神经元网shì wǎng mó 视网膜shù jù wǎng luò 数据网络shù wèi wǎng lù 数位网路shù zì wǎng 数字网sī wǎng 丝网tiān luó dì wǎng 天罗地网tiān wǎng huī huī 天网恢恢tiān wǎng huī huī , shū ér bù lòu 天网恢恢,疏而不漏tiān wǎng huī huī , shū ér bù shī 天网恢恢,疏而不失tiě sī wǎng 铁丝网tōng xìn wǎng luò 通信网络tuō wǎng 拖网Wàn wéi Tiān luó Dì wǎng 万维天罗地网Wàn wéi wǎng 万维网wàn wéi wǎng lián hé tǐ 万维网联合体wǎng bā 网吧wǎng chóng 网虫wǎng chūn 网蝽wǎng dài 网袋wǎng diǎn 网点wǎng diàn 网店wǎng duàn 网段wǎng gé 网格wǎng gòu 网购wǎng guān 网关wǎng guǎn 网管wǎng guǎn jiē kǒu 网管接口wǎng guǎn xì tǒng 网管系统wǎng guǎn yuán 网管员wǎng hóng 网红wǎng jì 网际wǎng jì sè qíng 网际色情wǎng jì wǎng lù 网际网路wǎng jì wǎng luò 网际网络wǎng jì xié dìng 网际协定wǎng jià 网架wǎng jìn 网禁wǎng kā 网咖wǎng kǎ 网卡wǎng kāi sān miàn 网开三面wǎng kāi yī miàn 网开一面wǎng kǒng 网孔wǎng liàn 网恋wǎng lù 网路wǎng lù fú wù 网路服务wǎng lù huán jìng 网路环境wǎng lù jià gòu 网路架构wǎng lù jié diǎn 网路节点wǎng lù jié diǎn jiè miàn 网路节点介面wǎng lù liàn jiē céng 网路链接层wǎng lù píng tái 网路平台wǎng lù tè wu 网路特务wǎng lù yìng yòng 网路应用wǎng lù zuò yè xì tǒng 网路作业系统wǎng luó 网罗wǎng luò 网络wǎng luò cāo zuò xì tǒng 网络操作系统wǎng luò céng 网络层wǎng luò céng xié yì 网络层协议wǎng luò chéng yǐn 网络成瘾wǎng luò dǎ yìn jī 网络打印机wǎng luò guǎn lǐ 网络管理wǎng luò guǎn lǐ xì tǒng 网络管理系统wǎng luò guǎn lǐ yuán 网络管理员wǎng luò guǎng gào 网络广告wǎng luò guī huà rén yuán 网络规划人员wǎng luò hóng rén 网络红人wǎng luò huán jìng 网络环境wǎng luò jì shù 网络技术wǎng luò kē jì 网络科技wǎng luò kè 网络客wǎng luò kōng jiān 网络空间wǎng luò lǐ yǔ 网络俚语wǎng luò liú lǎn qì 网络浏览器wǎng luò qī zhà 网络欺诈wǎng luò qiān yí 网络迁移wǎng luò rì jì 网络日记wǎng luò shè bèi 网络设备wǎng luò shè jì 网络设计wǎng luò tè gōng 网络特工wǎng luò tiě lù 网络铁路wǎng luò xié yì 网络协议wǎng luò yìng yòng 网络应用wǎng luò yòng yǔ 网络用语wǎng luò yǔ yán 网络语言wǎng luò yǔ yīn 网络语音wǎng luò zhí jìng 网络直径wǎng mín 网民wǎng mó 网模wǎng mó 网膜wǎng pán 网盘wǎng piàn 网片wǎng qiáo 网桥wǎng qiú 网球wǎng qiú chǎng 网球场wǎng qiú sài 网球赛wǎng shàng 网上wǎng shàng guǎng bō 网上广播wǎng sháo 网杓wǎng tè 网特wǎng tōng 网通wǎng wà 网袜wǎng xiāng 网箱wǎng yǎn 网眼wǎng yè 网页wǎng yè dì zhǐ 网页地址wǎng yè shè jì 网页设计wǎng yín 网银wǎng yǐn 网瘾wǎng yóu 网游wǎng yǒu 网友wǎng yǔ 网语wǎng zhàn 网站wǎng zhǐ 网址wǎng zhì 网志wǎng zhuàn 网赚wǎng zhuàng mài 网状脉wǎng zhuàng pào mò 网状泡沫wǎng zōng 网综wéi wǎng 围网Wēn bù ěr dēng wǎng qiú gōng kāi sài 温布尔登网球公开赛Wēn wǎng 温网wú wǎng gé fǎ 无网格法wú xiàn wǎng lù 无线网路xī yǐn zǐ wǎng luò 吸引子网络xǐ yī wǎng 洗衣网xià wǎng 下网xīn wén wǎng 新闻网Xīng xíng wǎng 星型网xíng wǎng 刑网xū nǐ sī rén wǎng luò 虚拟私人网络xū nǐ wǎng luò 虚拟网络xū nǐ zhuān yòng wǎng luò 虚拟专用网络yī wǎng dǎ jìn 一网打尽yí dòng tōng xìn wǎng luò 移动通信网络Yǐ tài wǎng 以太网Yǐ tài wǎng lù 以太网路Yǐ tài wǎng luò 以太网络yǐ tài wǎng luò duān kǒu 以太网络端口yì zhì wǎng lù 异质网路yīn tè wǎng 因特网yīn tè wǎng lián tōng 因特网联通yīn tè wǎng tí gōng shāng 因特网提供商yīn tè wǎng tí gòng shāng 因特网提供商Yīng tè wǎng 英特网yòng hù dào wǎng luò de jiē kǒu 用户到网络的接口yòng hù dào wǎng luò jiē kǒu 用户到网络接口yú sǐ wǎng pò 鱼死网破yú wǎng 渔网yú wǎng 鱼网yùn shū wǎng 运输网zhěng tǐ fú wù shù wèi wǎng lù 整体服务数位网路zhěng tǐ shù wèi fú wù wǎng lù 整体数位服务网路zhī zhū wǎng 蜘蛛网Zhōng xīn wǎng 中新网zhū wǎng 蛛网zhǔ gàn wǎng lù 主干网路zhǔ gàn wǎng luò 主干网络zhuān yòng wǎng lù 专用网路zhuì rù qíng wǎng 坠入情网zǐ wǎng 子网zǐ wǎng píng bì mǎ 子网屏蔽码zì tóu luó wǎng 自投罗网zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò 综合服务数位网络zōng hé yè wù shù zì wǎng 综合业务数字网