Có 1 kết quả:

wǎng kǎ

1/1

wǎng kǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

network adapter card (computing)