Có 1 kết quả:

wǎng diǎn

1/1

wǎng diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) node in a network
(2) branch
(3) website