Có 1 kết quả:

wǎng tè

1/1

wǎng tè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Internet troll (agent provocateur on forums etc)
(2) abbr. for 網絡特工|网络特工 etc