Có 1 kết quả:

wǎng qiú

1/1

wǎng qiú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tennis
(2) tennis ball
(3) CL:個|个[ge4]