Có 1 kết quả:

wǎng qiú sài

1/1

wǎng qiú sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tennis match
(2) tennis competition
(3) CL:場|场[chang3]