Có 2 kết quả:

Wǎng luòwǎng luò

1/2

Wǎng luò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Internet

wǎng luò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

network (computing, telecommunications, transport etc)