Có 1 kết quả:

wǎng luò tè gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Internet troll (agent provocateur on forums etc)