Có 1 kết quả:

wǎng mó

1/1

wǎng mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

retina (anatomy)