Có 1 kết quả:

wǎng wà

1/1

wǎng wà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fishnet stockings