Có 1 kết quả:

wǎng yǔ

1/1

wǎng yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) netspeak
(2) cyberspeak