Có 1 kết quả:

wǎng
Âm Pinyin: wǎng
Unicode: U+7F53
Tổng nét: 4
Bộ: wǎng 网 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Hình thái: ⿵
Nét bút: 丨フノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

1/1

wǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

net (Kangxi radical 122)