Có 1 kết quả:

hǎn jiàn

1/1

hǎn jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rare
(2) rarely seen

Một số bài thơ có sử dụng