Có 1 kết quả:

hǎn jiàn

1/1

hǎn jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rare
(2) rarely seen