Có 1 kết quả:

Luó Shì chāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luo Shichang, Qing dynasty painter