Có 1 kết quả:

Luó tuō lǔ wǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rotorua, city in New Zealand