Có 1 kết quả:

Luó mó nuò suǒ fū shān jǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lomonosov ridge (in the Artic Ocean)