Có 1 kết quả:

Luó sī tuō fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rostov-on-Don, Russian river port and regional capital close to Sea of Azov (north of the Black Sea)