Có 1 kết quả:

Luó fú shān

1/1

Luó fú shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Luofushan in Zengcheng county, Guangdong