Có 1 kết quả:

luó pán

1/1

luó pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compass