Có 1 kết quả:

luó wǎng

1/1

luó wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) net
(2) fishing net
(3) bird net