Có 1 kết quả:

Luó méng nuò suǒ fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mikhail Lomonosov (1711-1765), Russian polymath and writer