Có 1 kết quả:

Luó mǎ

1/1

Luó mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rome, capital of Italy