Có 1 kết quả:

Luó mǎ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Rome, capital of Italy