Có 1 kết quả:

fá zé

1/1

fá zé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) penal provision
(2) penalty