Có 1 kết quả:

fá kuǎn ㄈㄚˊ ㄎㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to fine
(2) penalty
(3) fine (monetary)