Có 1 kết quả:

fá jiǔ ㄈㄚˊ ㄐㄧㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to drink as the result of having lost a bet