Có 2 kết quả:

Âm Pinyin: ,
Unicode: U+7F66
Tổng nét: 12
Bộ: wǎng 网 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丨フ丨丨一ノ丶丶ノフ丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lưới để bắt chim bắt thú. § Cũng như “phù” 罘.

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái lưới săn thỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lưới để bắt chim bắt thú. § Cũng như “phù” 罘.

Từ điển Trung-Anh

net for catching birds

Từ ghép