Có 1 kết quả:

fá guì

1/1

fá guì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to punish by protracted kneeling