Có 1 kết quả:

pí hǔ

1/1

pí hǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fierce animals